Innovasjon Norge om hvordan gründere bør kontakte dem

I denne videoen: Hvis du har en forretningsidé, og vil søke etablererstipend fra Innovasjon Norge, hvordan bør du helst komme i dialog med dem? GründerTV møter Ole Johan Borge fra Innovasjon Norge (avd. Oslo, Akershus og Østfold) på Build2Grow-samling hos Forskningsparken. Ole Johan forteller hvordan gründere bør finne sin personlige rådgiver hos Innovasjon Norge FØR de sender inn søknad om etablererstipend via web. Det øker sjansen for å få støtte.